มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้” เพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมทั้งประสานกับชุมชน เอกชน และภาครัฐ ในการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ ชื่อบัญชี: “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา เลขที่บัญชี: 997-207-660-2 ทั้งนี้ ฝ่ายอำนวยการของศูนย์ ตั้งอยู่ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081- 968 – 7980, 083-190-4570, 081-958-7747, 081-958-7718, 081-477-5132 และ 086-968-9991

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา ตั้งศูนย์รับบริ่จาค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า / อาหารฮาลาล และน้ำดื่มปริมาณ สามารถส่งมอบของบริจาคได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา 8/12 ซ.วิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ โทร 0-2941-4194-5 ต่อ 101-102

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” สำหรับผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารทับวิภา สำนักงานใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เลขที่ 99 หมู่14 ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2265-5868 – 9

ร่วมช่วยเหลือภาคใต้ กับสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี: “สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: สภากาชาดไทย หมายเลขบัญชี: 045 304190 แฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย โทรสาร 0 2256 4069 หรือที่ finance@redcross.or.th บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โทรศัพท์ 0 2251 7614-5 โดยชุดธารน้ำใจสำหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย และดินถล่ม

SpringNewsTV รวมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

SpringNewsTV รวมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชื่อบัญชี: “ร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่: 196-0-75084-0 ธนาคาร: กรุงเทพ สาขา: ถนนวิภาวดีรังสิต รับบริจาคของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง (ขอของที่จำเป็นจริงๆ) นำมาบริจาคได้ที่ สถานีฯ สปริงนิวส์ อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต

1 2