Thai PBS เชิญบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้

Thai PBS เชิญบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ชื่อบัญชี: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี: 020-2-53333-8 ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เทเวศร์ ต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือ และปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ ไทยพีบีเอสได้ที่โทร.02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้ – ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ส่วนกลาง) กองทัพเรือ โทร.02-475-4521 – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา โทร.074-311-451 ต่อ 22067 – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต โทร.076-393

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้ – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โทร.02-534- 2096 และ 02-534-8353 – ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี โทร. 077-268-200 ต่อ 65248

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นหนึ่ง ในสื่อกลางส่งผ่านน้ำใจของคนไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นหนึ่ง ในสื่อกลางส่งผ่านน้ำใจของคนไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสามารถบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เข้า ชื่อบัญชี: “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้” ประเภท: บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี: 111-3-91657-8 ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต ผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่ 02-544-1040 เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วม

ชื่อบัญชี: บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ประเภท: ออมทรัพย์ ธนาคาร: กรุงไทย สาขา: ทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี: 0670068950

1 2