เทศบาลนครศรีธรรมราชปักธงแดงเตือนภัยน้ำท่วม

เพจ ‘ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช’ เผยแพร่ข้อมูล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งธงสีแดงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ให้ขนย้ายสิ่งของพ้นน้ำพร้อมเตรียมอพยพ

เนื่องด้วย รายงานสถานการณ์น้ำ จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช แจ้งสถานการณ์น้ำ และระดับน้ำในตัวเมืองนครศรีธรรมราช เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้น้ำส่วนหนึ่ง ระบายลงท่อระบายน้ำไม่ทัน ประกอบกับระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายหลักมีน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงของซอยสารีบุตรและประตูลอด จึงทำให้มีน้ำท่วมในพื้นที่ดังนี้ ซอยสารีบุตร ซอยประตูขาว ซอยวัดมุมป้อม หน้าตลาดสด คูขวาง สามแยกท่าด่าน ถึงวัดท่าโพธิ์ โดยมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ซม.

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ขึ้นธงแดง แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำ และขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง หากมีระดับน้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้น ขอให้ประชาชนเตรียมอพยพ ย้ายที่อยู่ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพ ที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ คือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ มายังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครยครศรีธรรมราช โทร. 199 หรือ 075 – 348118, 075-358440, ตลอด 24 ชั่วโมง

ล่าสุด สำรวจเส้นทางในเขต ที่มีน้ำท่วมขัง ผลการสำรวจดังนี้
– ถ.ท่าโพธิ์ มีน้ำท่วมขัง รถไม่สามารถสัญจรได้
– ซ.เพนียด มีน้ำท่วมขังรถไม่สามรถสัญจรได้
– ถ.บ่ออ่าง น้ำท่วมขังตั้งแต่หลังโอเซี่ยนถึงสามแยกบ่ออ่างพัฒนาการคูขวาง
– ถ.ประตูขาว น้ำท่วมขัง รถไม่สามารถสัญจรได้
– ซ.รามราชท้ายน้ำ มีน้ำท่วมขัง รถไม่สามารถสัญจรได้
– ถ.กะโรม บริเวณหน้าแขวงการทางถึงสะพานท่าเรียนมีน้ำท่วมขัง ขาออกเมือง สามารถใช้สัญจรได้หนึ่งช่องจราจร ขาเข้าเมือง ใช้ได้สองช่องจราจร
– ซ.ไตรภูมิ ตั้งแต่สี่แยกหัวอิฐถึงแยกไตรภูมิรถไม่สามารถสัญจรได้ ขณะนี้ฝนหยุดตกน้ำเริ่มลด

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชติดตั้งธงสีแดงแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ให้ขนย้ายสิ่งของพ้นน้ำพร้อมเตรียมอพยพเนื่องด้วย รายงานสถานการ…

โพสต์โดย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บน 19 มกราคม 2017