พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มกราคม 2560

ลักษณะอากาศทั่วไปวันที่ 16 มกราคม 2560
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในระยะนี้
พยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเล เรือในราชนาวีและเรือทำการประมง
ตั้งแต่ 07:00 น. วันจันทร์ – 07:00 น. วันอังคาร