ข้อเเนะนำลูกหนี้น้ำท่วมป้องกันผิดนัดชำระหนี้

ข้อแนะนำลูกหนี้น้ำท่วมป้องกันผิดนัดชำระหนี้ (12 ม.ค.60)
บริษัทบัตรเครดิตได้ย้ำไปยังสมาชิก ให้ระมัดระวังขึ้นบัญชีลูกหนี้น้ำท่วมที่เข้าโครงการผ่อนปรนเพื่อป้องกันระบบลงว่าลูกค้าค้างชำระ ทำให้เสียประวัติกระทบต่อการขอกู้เงินได้