อัพเดทขบวนรถโดยสารสายใต้ วันที่ 12 มกราคม 2560*

 

 

 

**ขบวนรถโดยสารสายใต้ วันที่ 12 มกราคม 2560**

ต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ หลังการซ่อมแซมทางช่วงระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่ – ชะม่วง แล้วเสร็จ วันนี้จะสามารถเปิดการเดินรถได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง โดยจะมีขบวนรถที่เปิดทำการเดินรถได้ ดังนี้.-

#ขบวนรถเที่ยวไป

1.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี (เดินถึงปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์)
2.ขบวนรถธรรมดา ที่ 261 กรุงเทพ – หัวหิน
3.ขบวนรถเร็ว ที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
4.ขบวนรถธรรมดา ที่ 255 ธนบุรี – หลังสวน (เดินถึงปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์)
5.ขบวนรถธรรมดา ที่ 251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
6.ขบวนรถเร็ว ที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
7.ขบวนรถเร็ว ที่ 167 กรุงเทพ – กันตัง (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
8.ขบวนรถด่วน ที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
9.ขบวนรถด่วน ที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
10.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี
11.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 41 กรุงเทพ – ยะลา (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

#ขบวนรถเที่ยวกลับ

1.ขบวนรถธรรมดา ที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี
2.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ (เดินจากต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์)
3.ขบวนรถธรรมดา ที่ 262 หัวหิน – กรุงเทพ
4.ขบวนรถธรรมดา ที่ 254 หลังสวน – ธนบุรี (เดินจากต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์)
5.ขบวนรถเร็ว ที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ (เดินจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
6.ขบวนรถเร็ว ที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ (เดินจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
7.ขบวนรถด่วน ที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ (เดินจากสถานีชุมทางทุ่งสง)
8.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 42 ยะลา – กรุงเทพ (เดินจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง)
9.ขบวนรถด่วน ที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ (เดินจากสถานีชุมทางทุ่งสง)
10.ขบวนรถเร็ว ที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ (เดินจากสถานีชุมทางทุ่งสง)
11.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 38 สุไหงโกลก – กรุงเทพ (เดินจากสถานีชุมทางทุ่งสง)

#ขบวนรถที่งดเดิน

1.ขบวนรถเร็ว ที่ 169/170 กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ
2.ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ ที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
3.ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณ ที่ 37 กรุงเทพ – สุไหงโกลก
4.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 45/46 กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ

**ทั้งนี้จะไม่มีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา

ข้อมูลจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย