กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ
จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โทร.02-534- 2096 และ 02-534-8353
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กองบิน 7 สุราษฏร์ธานี โทร. 077-268-200 ต่อ 65248