ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นหนึ่ง ในสื่อกลางส่งผ่านน้ำใจของคนไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นหนึ่ง ในสื่อกลางส่งผ่านน้ำใจของคนไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
โดยสามารถบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM เข้า
ชื่อบัญชี: “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้”
ประเภท: บัญชีเดินสะพัด
เลขที่บัญชี: 111-3-91657-8
ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต

ผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่
02-544-1040 เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777