สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วม

ชื่อบัญชี: บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภท: ออมทรัพย์
ธนาคาร: กรุงไทย
สาขา: ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี: 0670068950