มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้” เพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมทั้งประสานกับชุมชน เอกชน และภาครัฐ ในการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่
ชื่อบัญชี: “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา
เลขที่บัญชี: 997-207-660-2
ทั้งนี้ ฝ่ายอำนวยการของศูนย์ ตั้งอยู่ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081- 968 – 7980, 083-190-4570, 081-958-7747, 081-958-7718, 081-477-5132 และ 086-968-9991