SpringNewsTV รวมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

SpringNewsTV รวมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ชื่อบัญชี: “ร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัย”
เลขที่: 196-0-75084-0
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: ถนนวิภาวดีรังสิต
รับบริจาคของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง (ขอของที่จำเป็นจริงๆ) นำมาบริจาคได้ที่
สถานีฯ สปริงนิวส์ อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต