Thai PBS เชิญบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้

Thai PBS เชิญบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้

ชื่อบัญชี: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี: 020-2-53333-8
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
ประเภท: ออมทรัพย์
สาขา: เทเวศร์
ต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือ และปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ ไทยพีบีเอสได้ที่โทร.02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7