กรมชลฯ สั่งคุมเข้มอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ อาศัยจังหวะฝนลดน้อยลง เร่งพร่องน้ำต่อเนื่อง

 

 

กรมชลประทาน สั่งคุมเข้มอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ที่มีระดับน้ำเกิน 80% เร่งพร่องน้ำต่อเนื่อง อาศัยจังหวะฝนลดน้อยลงในระยะนี้ ย้ำต้องไม่กระทบพื้นที่ด้านท้าย

 

วันนี้ (7 ส.ค.2560) นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมา แต่จากการติดตามสถานการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าจะมีฝนตกน้อยลงในระยะนี้  จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานและโครงการชลประทานที่รับผิดชอบในแต่พื้นที่ เร่งดำเนินการลดระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้า (Inflow) มากกว่าความจุของ อ่างเก็บน้ำ รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่รับน้ำฝนขนาดใหญ่ (Watershed area) เมื่อฝนตกหนักจะมี Inflow เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำสูงสุด (upper rule curve) มีจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา  2.อ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน  3.อ่างเก็บน้ำน้ำอูน  4.อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง  5.อ่างเก็บน้ำน้ำพุง  6.อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์  7.อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์  8.อ่างเก็บน้ำลำปาว  9.อ่างเก็บน้ำสิรินธร  10.อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ และ 11.อ่างเก็บน้ำทับเสลา

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ระหว่างร้อยละ 80-100 มีจำนวน 153 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ 100 มีจำนวน 77 แห่ง ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และ ขนาดกลาง มีปริมาณน้ำรวม 48,476 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 64 มากกว่าปี 2559 รวม 13,804 ล้าน ลบ.ม. โดยสามารถรองรับน้ำได้อีก 26,739 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีระดับมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างเก็บน้ำ หลายอ่างได้จัดทำกาลักน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการระบายอีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการระบายน้ำปกติของตัวอ่าง ให้เหลือปริมาณน้ำต่ำกว่า ร้อยละ 80 อาทิ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแห้ว จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมชลประทาน ย้ำว่า การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำทั้งหมดจะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชนอยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนประสานเรื่องข้อมูลและการแจ้งเตือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ บรรเทาและแก้ไขสถานการณ์ ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที