รัฐบาลเปิดทำเนียบฯ รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมนี้

 

 

 

รัฐบาลเปิดทำเนียบฯ รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมนี้ โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงินได้ที่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สปน. ผ่านหมายเลขบัญชี 067-0-06895-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ ( 1 ส.ค. 60 ) เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวถึงการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี ซึ่งเคยเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล หมายเลขบัญชี 067-0-06895-0 ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 รัฐบาลจะจัดรายการพิเศษเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ที่กองทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านบัญชี 067-0-06895-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สุทธิ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ