โรงเรียนในพื้นปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชประกาศปิดการเรียนการสอน

สถานการณ์น้ำ ฝนเริมตกมาตั้งแต่เที่ยงคืนและ ตกหนักเป็นระยะๆ ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มมีน้ำท่วม โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ประกาศปิดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนอยู่โซนที่ลุ่ม อันเป็นพื้นที่รับน้ำ ก่อนออกสู่ทะเล

ขอบคุณภาพจากคุณ คุณเจษฎา วงศ์เมฆ