จังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดสูงกว่าตลิ่งประมาณ 50 เซนติเมตรในพื้นที่ชุมชนท่าประปา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานในระดับอำเภอประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพ พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก และในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทั้ง4 ตำบลของอำเภอสุไหงโก-ลก โดยจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้สำหรับในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประกาศตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคล่นถล่มทั้งในระดับจังหวัด และ13อำเภอของจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และเครื่องมือสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้พื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คือ อำเภอสุคิริน ที่ติดกับแม่น้ำสายบุรี รวมทั้งอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก ที่มีแม่น้ำโก-ลกไหลผ่านเนื่องจากมีฝนตกชุกหนาแน่น จนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้แจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นน้ำในแม่น้ำและคลองสายต่างๆ เพราะเสี่ยงที่เด็กจะจมน้ำ จนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก