ม.อ.ปัตตานีตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือบุคลากรในสถานการณ์น้ำท่วม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ได้ตั้งกองอำนวยการป้องกันน้ำท่วมขึ้นที่กองอาคารสถานที่ฯ บุคลากร ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่างๆ รวมถึงการขนย้ายสิ่งของ และที่ต้องการกระสอบทราย สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ กองอำนวยการป้องกันน้ำท่วม กองอาคารสถานที่

โทรภายใน 1101 ถึง 1103 สายตรง 073-312366 หรือสายตรงที่ อ.ขวัญชัย วัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี โทร.081-4781167

ทั้งนี้ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ได้อัพเดทสถานการณ์น้ำทาวมในพื้นที่ต่าง ๆ ติดตามได้ที่ www.psu10725.com

น้ำป่าไหลเข้าท่วมที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ที่มา: https://www.facebook.com/psuradio?fref=nf&pnref=story